banner
Kết nối Finbase trao ngay lãi suất
icon
Gói ưu đãi
Khách hàng đăng ký tài khoản trên ứng dụng Finbase và thực hiện xác thực tài khoản thành công, sẽ được tặng các Ưu đãi như sau:
1
Ưu đãi cộng lãi suất 0,5%/năm cho 01 lần giao dịch đầu tư Trái phiếu linh hoạt với kỳ hạn tối đa 01 tháng.
2
Ngẫu nhiên 01 ưu đãi cộng lãi suất 1,5%/năm hoặc 2%/năm hoặc 3%/năm cho 01 lần giao dịch đầu tư Trái phiếu linh hoạt với kỳ hạn tối đa 01 tháng.
icon
Thời gian hiệu lực
Từ ngày 11/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021 hoặc đến khi đã phát hành đủ số lượng Ưu đãi.
icon
Điều kiện
  • Trong cùng 01 giao dịch phát sinh, không được sử dụng Ưu đãi này đồng thời với Ưu đãi khác của chương trình khuyến mại.
  • Sau 01 tháng, nếu Khách hàng tiếp tục tái ký hợp đồng hợp tác giao dịch đầu tư Trái phiếu linh hoạt, lãi suất sẽ được tính bằng lãi suất vào thời điểm tái ký.